Optyk Chudzik specjalista Szczecin

Rodzaje badań: Badanie wzroku, Dobór soczewek kontaktowych
Filter: optometrysta, soczewki miękkie

Adres

Jasna 5/20
70-777, Szczecin,